Wybory uzupełniające do Rady Miasta Słupcy zarządzone na dzień 19.09.2021r.


K O M U N I K A T  Komisarza Wyborczego w Koninie II   z dnia 3 stycznia 2022 r. 

04‑01‑2022 11:17:46
K O M U N I K A T 
Komisarza Wyborczego w Koninie II  
z dnia 3 stycznia 2022 r. 
 
o prawie wglądu do sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Słupcy zarządzonych na dzień  19 września 2021 r. 
 
Komisarz Wyborczy w Koninie II informuje, iż zgodnie z art. 143 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z  2020 r. poz. 1319 oraz z 2021 r. poz. 1834 i 2054) : 
- od  dnia  4  stycznia  2022  r. - na wniosek zainteresowanych podmiotów dostępne będą do wglądu  sprawozdania  finansowe  komitetów  wyborczych  zarejestrowanych  przez  Komisarza Wyborczego  w  Koninie  II,  uczestniczących  w  wyborach  uzupełniających  do  Rady  Miasta Słupcy zarządzonych na dzień 19 września 2021 r. 
 Sprawozdania finansowe można przeglądać pod nadzorem upoważnionego pracownika w siedzibie Komisarza Wyborczego w Koninie II,  Aleje 1 Maja 7, 62-510 Konin w godzinach pracy Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie. 
 
Komisarz Wyborczy w Koninie II informuje, iż zgodnie z art. 144 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z  2020 r. poz. 1319 oraz z 2021 r. poz. 1834 i 2054): 
- od dnia 4 stycznia 2022 r. do dnia 3 lutego 2022 r. - podmioty zainteresowane mogą wnosić do  Komisarza  Wyborczego  w  Koninie  II  umotywowane  pisemne zastrzeżenia do złożonych sprawozdań finansowych. 
 
Komisarz Wyborczy w Koninie II
Bogdan Wincenty RADECKI
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE II z dnia 20 września 2021 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miasta Słupcy przeprowadzonych w dniu 19 września 2021 r.

21‑09‑2021 08:17:31
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Słupcy z dnia 2 września 2021 r.

02‑09‑2021 10:35:20

OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Słupcy
z dnia 2 września 2021 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Słupcy
zarządzonych na dzień 19 września 2021 r.


Na podstawie art. 435 § 1  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) Miejska Komisja Wyborcza w Słupcy podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Słupcy zarządzonych na dzień 19 września 2021 r.

Okręg wyborczy Nr 10


1. JARCZYŃSKI Jarosław Wojciech, lat 59, zam. Słupca,
zgłoszony przez KWW JAROSŁAWA JARCZYŃSKIEGO - Lista nr 1
 

2. BANASZAK Marian, lat 72, zam. Słupca,
zgłoszony przez KWW MARIANA BANASZAKA - Lista nr 2
 

3. RYBICKA Katarzyna Beata, lat 51, zam. Słupca,
zgłoszona przez KWW NASZE MIASTO - Lista nr 3
 

4. MIKOŁAJEWSKI Jerzy Andrzej, lat 66, zam. Słupca,
zgłoszony przez KWW JERZEGO MIKOŁAJEWSKIEGO - Lista nr 4
 

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
w Słupcy

/-/Michał Majewski
 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o aktualnych składach Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5, Zespół Szkół Zawodowych w Słupcy, Kopernika 11A

30‑08‑2021 14:13:40

Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych
na obszarze właściwości
m. Słupca
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5, Zespół Szkół Zawodowych w Słupcy, Kopernika 11A, 62-400 Słupca:

1. Karina Anna Grobelna, zgłoszona przez KWW NASZE MIASTO, zam. Stara Olszyna - Przewodniczący
2. Wojciech Buśkiewicz, zgłoszony przez KWW NASZE MIASTO (uzupełnienie składu), zam. Słupca - Zastępca Przewodniczącego
3. Olga Maria Halaba, zgłoszona przez KWW JAROSŁAWA JARCZYŃSKIEGO, zam. Słupca - Członek
4. Adrian Nowiński, zgłoszony przez KWW NASZE MIASTO (uzupełnienie składu), zam. Kotunia - Członek
5. Joanna Piechalak, zgłoszona przez KWW JERZEGO MIKOŁAJEWSKIEGO (uzupełnienie składu), zam. Słupca - Członek
6. Sonia Stępień, zgłoszona przez KWW JERZEGO MIKOŁAJEWSKIEGO, zam. Słupca - Członek
7. Dawid Widerowski, zgłoszony przez KWW MARIANA BANASZAKA, zam. Słupca - Członek

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

POSTANOWIENIE NR 66/2021 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Słupcy zarządzonych na dzień 19 września 2021 r.

27‑08‑2021 14:28:23

POSTANOWIENIE NR 66/2021
Komisarza Wyborczego w Koninie II
z dnia 27 sierpnia 2021 r.
w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia obwodowej komisji wyborczej
w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Słupcy
zarządzonych na dzień 19 września 2021 r.
Na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020
r. poz. 1319), w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Słupcy
zarządzonych na dzień 19 września 2021 r., Komisarz Wyborczy w Koninie II postanawia,
co następuje:
§ 1.
Zwołuje się pierwsze posiedzenie obwodowej komisji wyborczej, powołanej postanowieniem
nr 64/2021 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 27 sierpnia 2021r., zgodnie
z załącznikiem nr 1 do Postanowienia.
§ 2.
Obsługę oraz techniczno-materialne warunki pracy komisji zapewnia Burmistrz Miasta Słupcy.
§ 3.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy
w Koninie II
/-/ Bogdan Wincenty Radecki

 

Załącznik nr 1
do Postanowienia nr 66/2021 Komisarza Wyborczego
w Koninie II z dnia 27 sierpnia 2021 r.
M. Słupca
Pierwsze posiedzenie obwodowej komisji wyborczej
Miejsce: Urząd Miasta w Słupcy, ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca
Termin: 30 sierpnia 2021r., godz. 9.00

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

POSTANOWIENIE NR 64/2021 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w mieście Słupca

27‑08‑2021 14:25:45

POSTANOWIENIE NR 64/2021
Komisarza Wyborczego w Koninie II
z dnia 27 sierpnia 2021 r.
w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w mieście Słupca
Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks
wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) Komisarz Wyborczy w Koninie II postanawia, co
następuje:
§ 1.
W celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Słupcy zarządzonych na
dzień 19 września 2021 r., powołuje się Obwodową Komisję Wyborczą Nr 5, w skład której
wchodzą osoby wymienione w załączniku nr 1 do postanowienia.
§ 2.
Skład Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej
Komisarza Wyborczego w Koninie II oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w
Słupcy.
§ 3.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy
w Koninie II
/-/ Bogdan Wincenty Radecki

 

Załącznik nr 1 do postanowienia nr
64/2021 Komisarza Wyborczego w
Koninie II z dnia 27 sierpnia 2021 r.
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5, Zespół Szkół Zawodowych w Słupcy, ul. Kopernika 11A, 62-
400 Słupca:
1. Wojciech Buśkiewicz, zgłoszony przez KWW NASZE MIASTO (uzupełnienie
składu), zam. Słupca
2. Karina Anna Grobelna, zgłoszona przez KWW NASZE MIASTO, zam. Stara
Olszyna
3. Olga Maria Halaba, zgłoszona przez KWW JAROSŁAWA
JARCZYŃSKIEGO, zam. Słupca
4. Adrian Nowiński, zgłoszony przez KWW NASZE MIASTO (uzupełnienie
składu), zam. Kotunia
5. Joanna Piechalak, zgłoszona przez KWW JERZEGO MIKOŁAJEWSKIEGO
(uzupełnienie składu), zam. Słupca
6. Sonia Stępień, zgłoszona przez KWW JERZEGO MIKOŁAJEWSKIEGO,
zam. Słupca
7. Dawid Widerowski, zgłoszony przez KWW MARIANA BANASZAKA,
zam. Słupca

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Słupcy z dnia 23 sierpnia 2021 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych

26‑08‑2021 11:28:05

OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Słupcy
z dnia 23 sierpnia 2021 r.
o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
 w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Słupcy zarządzonych na dzień 19 września 2021 r.
 
Na podstawie art. 410 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) Miejska Komisja Wyborcza w Słupcy podaje do publicznej wiadomości informację o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Słupcy zarządzonych na dzień 19 września 2021 r.


Listom kandydatów na radnych zarejestrowanym w jednym okręgu wyborczym przyznano następujące numery:

 

Numer listy Nazwa komitetu wyborczego
1 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAROSŁAWA JARCZYŃSKIEGO
2 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIANA BANASZAKA
3 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZE MIASTO
4 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JERZEGO MIKOŁAJEWSKIEGO

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej w Słupcy

Michał Majewski

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 23 sierpnia 2021 r.

23‑08‑2021 09:46:43

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Koninie II
z dnia 23 sierpnia 2021 r.


Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz.1319), w celu powołania w mieście Słupca obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Słupcy zarządzonych na dzień 19 września 2021 r., Komisarz Wyborczy w Koninie II informuje, co następuje:
§ 1.
Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 25 sierpnia 2021 r. do godz. 15.30 w siedzibie Urzędu Miasta w Słupcy do niżej wymienionej komisji wyborczej:
- Nr 5, w liczbie 3.
§ 2.
W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta w Słupcy.
§ 3
Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy
w Koninie II
/-/ Bogdan Wincenty Radecki

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 18 sierpnia 2021 roku

18‑08‑2021 08:06:56

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Słupcy
z dnia 18 sierpnia 2021 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) Burmistrz Miasta Słupcy podaje do wiadomości wyborców informację o numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Słupcy w okręgu wyborczym nr 10, zarządzonych na dzień 19 września 2021 r.:

Nr obwodu głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej
5  gen. W. Sikorskiego, Osiedle Niepodległości nr 7, 8, 8A, 15, 17 Zespół Szkół Zawodowych w Słupcy, ul. Kopernika 11A, 62-400 Słupca
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy: 
1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub
2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: 
a) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
b) całkowitej niezdolności do pracy,
c) niezdolności do samodzielnej egzystencji,
d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,
a także wyborcy о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub
3) podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374);
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Koninie II najpóźniej do dnia 4 września 2021r. (do 6 września 2021r.), z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 14 września 2021 r.


Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) zaliczeniu do II grupy inwalidów; 
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Miasta Słupcy najpóźniej do dnia 10 września 2021r.
Głosowanie w lokalu wyborczym odbywać się będzie w dniu 19 września 2021 r. od godz. 700 do godz. 2100.


Burmistrz Miasta Słupcy

/-/ Michał PYRZYK
 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

INFORMACJA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SŁUPCY z dnia 10 sierpnia 2021 r.

10‑08‑2021 13:33:51

INFORMACJA
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W SŁUPCY
z dnia 10 sierpnia 2021 r.

Ustala się następujący plan dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Słupcy związany z rejestracją list kandydatów na radnych:

1. Co najmniej dwie osoby wchodzące w skład Komisji będą dyżurować w siedzibie Komisji, mieszczącej się w Urzędzie Miasta w Słupcy w sali narad (wejście od strony windy), tel. (63) 277 27 27, fax (63) 277 26 69.
2. Dyżury w zakresie rejestracji kandydatów na radnych pełnione będą w dniach:

11.08.2021  (środa) w godzinach 18:00-19:00
12.08.2021 (czwartek) w godzinach 8:30 - 9:30
13.08.2021 (piątek) w godzinach 18:00 -19:00 
16.08.2021 (poniedziałek) w godzinach 18:00 – 19:00.

3. W dniu 16.08.2021 r. w godzinach od 23:00 do 24:00, Komisja będzie pełnić dyżur telefoniczny pod numerami: 
605 233 174 
662 787 140 


Przewodniczący MKW
/-/ Michał Majewski 
 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 22 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Michał Zaradzki
email: redaktor@bip.slupca.pl tel.:063 277 27 27 fax: 063 277 26 69
, w dniu:  15‑07‑2021 08:07:46
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Wojciech Buśkiewicz
email: buskiewicz@miasto.slupca.pl tel.:632772727
, w dniu:  15‑07‑2021 08:07:46
Data ostatniej aktualizacji:
04‑01‑2022 11:18:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie