Język migowy


Informacja
w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwanymi dalej "osobami uprawnionymi" Urząd Miasta w Słupcy zapewnia następujące formy kontaktu z urzędem:
1. Pocztę elektroniczną: um@miasto.slupca.pl,
2. Fax: 63 277 26 69,
3. Tel. (za pośrednictwem osoby przybranej) 63 277-27-27,
4. Biuletyn Informacji Publicznej: bip.slupca.pl,
5. Bezpośredni kontakt w Biurze Obsługi Klienta (parter budynku).
Ponadto, osobie uprawnionej podczas załatwiania spraw w Urzędzie Miasta w Słupcy przysługuje prawo skorzystania z usług:
Tłumacza PJM (polski język migowy)
Tłumacza SJM (system językowo-migowy)
Tłumacza SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych)
Świadczenie to jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).
Osoba, która chce skorzystać z pośrednictwa tłumacza jest zobowiązana zgłosić ten fakt, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
Zgłoszenia można dokonać na poniższym formularzu i przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta (parter budynku).
Po dokonaniu zgłoszenia Urząd Miasta w Słupcy zapewnia obsługę osoby uprawnionej,
w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia Burmistrz zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji przysługujących uprawnień.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) osoba uprawniona ma również prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z urzędem ("osobą przybraną"
w rozumieniu ustawy może być każda osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej).

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
40KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Michał Zaradzki
email: redaktor@bip.slupca.pl tel.:063 277 27 27 fax: 063 277 26 69
, w dniu:  01‑08‑2014 10:57:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michał Zaradzki
email: redaktor@bip.slupca.pl tel.:063 277 27 27 fax: 063 277 26 69
, w dniu:  01‑08‑2014 10:57:00
Data ostatniej aktualizacji:
01‑08‑2014 10:59:18
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie