Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów prowadzonych w Urzędzie Miasta w Słupcy


Referat Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej
1.  Rejestr mieszkańców
2.  Rejestr zamieszkania cudzoziemców
3.  Rejestr PESEL
4.  Rejestr dowodów osobistych
5.  Rejestr wyborców
6.  Spis wyborców
7.  Rejestr osób objętych rejestracją
8.  Lista stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej
9.  Rejestr świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony
10. Ewidencja członków OSP obejmująca działania ratownicze, ubezpieczenia i badania lekarskie

Administrator Bezpieczeństwa Informacji
1.  Rejestr zbiorów danych osobowych
2.  Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

Pion Ochrony Informacji Niejawnej
1. Wykaz osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta w Słupcy albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa
2. Dzienniki ewidencyjne materiałów niejawnych

Biuro ds. Oświaty, Sportu i Zdrowia
1. Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
2. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Biuro Rady Miasta
1. Rejestr uchwał
2. Rejestr interpelacji i wniosków
3. Rejestr klubów radnych

Referat Dobrego Porządku i Ochrony Środowiska 
1. Rejestr działalności regulowanej 
2. Ewidencja prac wykonanych przez skazanych 

Referat Finansowo Księgowy 
1. Ewidencja wystawianych upomnień i tytułów wykonawczych 
2. Ewidencje podatkowe nieruchomości
3. Ewidencja podatników podatku od środków transportowych
4. Ewidencje podatników opłat lokalnych
5. Ewidencja środków trwałych
6. Ewidencja pozostałych środków 
7. Ewidencja faktur

Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego
1. Ewidencja podmiotów, którym wyrażono zgodę na używanie wizerunku herbu, flagi lub pieczęci okolicznościowej
2. Ewidencja zabytków
3. Rejestr – karta dużej rodziny
4. Rejestr – Miejska Karta Seniora

Referat Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego
1. Ewidencja gruntów i budynków
2. Ewidencja mieszkańców bloków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miejskiej Słupca
3. Rejestr wieczystego użytkowania
4. Rejestr umów dzierżawy
5. Rejestr wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

Referat Utrzymania Infrastruktury Miejskiej
1. Ewidencja obiektów mostowych usytuowanych w drogach gminnych i powiatowych
2. Ewidencja dróg publicznych gminnych i powiatowych

Biuro ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych
1. Rejestr  zamówień  publicznych 

Referat Działalności Gospodarczej i Dodatków Mieszkaniowych 
1. Ewidencja Działalności Gospodarczej do 31.12.2011 roku – elektroniczny i tradycyjny (papierowy)
2. Centralna Ewidencja  i Informacja o Działalności Gospodarczej CEIDG
3. Rejestr udzielonych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:
I  detal
II gastronomia
III  catering

4. Rejestr  licencji na transport drogowy taksówką osobową

Urząd Stanu Cywilnego
1. Rejestr urodzeń
2. Rejestr małżeństw
3. Rejestr zgonów

Referat Organizacyjna
1. Rejestr zarządzeń burmistrza 
2. Rejestr skarg i wniosków 
3. Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw
4. Rejestr instytucji kultury
5. Rejestr miejskich jednostek organizacyjnych
6. Archiwum zakładowe
7. Centralny Rejestr Umów
8. Centralny Rejestr Porozumień

 

Biuro Obsługi Klienta
1. Rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej

Dane zawarte w rejestrach, ewidencjach i archiwach udostępniane są w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015r. poz. 2058 z późn. zm.) oraz innych przepisów szczególnych z uwzględnieniem ograniczeń wynikających między innymi z ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r. poz. 2135 z późn. zm.), ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 182, poz. 1228 z późn. zm.)
Szczegółowych informacji o zakresie i sposobie udzielania informacji udzielają poszczególne komórki organizacyjne w zakresie ich działania.
 

Informacja wytworzona przez:
Michał Zaradzki
email: redaktor@bip.slupca.pl tel.:063 277 27 27 fax: 063 277 26 69
, w dniu:  25‑01‑2016 18:45:10
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michał Zaradzki
email: redaktor@bip.slupca.pl tel.:063 277 27 27 fax: 063 277 26 69
, w dniu:  25‑01‑2016 18:45:10
Data ostatniej aktualizacji:
09‑03‑2016 14:10:05
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie