Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli


Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli

13‑11‑2017 08:20:47

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli
art.78b ust 1 oraz art.89d ust 1 ustawy o systemie oświaty
( aktualizacja na 29.09.2017 r.)

kwota wydatków bieżących zaplanowanych na prowadzenie przez gminę przedszkoli 5.005.258,00
zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w tych przedszkolach, stanowiące dochody budżetu gminy 167.000,00
zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za wyżywienie w tych przedszkolach, stanowiące dochody budżetu gminy 0,00
suma iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3, wydane ze względu na odpowiednie rodzaje niepełnosprawności, oraz statystycznej liczby tych uczniów w tych przedszkolach 49.908,76
zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na prowadzenie tych przedszkoli 0,00
iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolu, posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o której mowa w art. 71b ust. 3 i 3a, oraz statystycznej liczby tych dzieci w tych przedszkolach 0,00
iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolach, posiadającego orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o którym mowa w art. 71b ust. 3, oraz statystycznej liczby uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w tych przedszkolach 50.439,71
zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 90u, w tych przedszkolach 0,00
Kwota wydatków bieżących pomniejszona o kwoty wyszczególnione w art., 78b ust. 1 pkt 1) -7) 4.737.909,53
statystyczna liczba uczniów w tych przedszkolach, pomniejszona o statystyczną liczbę uczniów niepełnosprawnych w tych przedszkolach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,o którym mowa w art. 71b ust. 3, wydane ze względu na odpowiednie rodzaje niepełnosprawności 417
wydatki roczne na 1 dziecko 11.361,89
podstawowa kwota dotacji na ucznia (miesięcznie) 946,82
75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli 710,12
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli

16‑10‑2017 11:16:01

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli
art.78b ust 1 oraz art.89d ust 1 ustawy o systemie oświaty
( aktualizacja na 29.09.2017 r.)

kwota wydatków bieżących zaplanowanych na prowadzenie przez gminę przedszkoli 5.136.976,00
zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w tych przedszkolach, stanowiące dochody budżetu gminy 232.000,00
zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za wyżywienie w tych przedszkolach, stanowiące dochody budżetu gminy 0,00
suma iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3, wydane ze względu na odpowiednie rodzaje niepełnosprawności, oraz statystycznej liczby tych uczniów w tych przedszkolach 49.908,76
zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na prowadzenie tych przedszkoli 0,00
iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolu, posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o której mowa w art. 71b ust. 3 i 3a, oraz statystycznej liczby tych dzieci w tych przedszkolach 0,00
iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolach, posiadającego orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o którym mowa w art. 71b ust. 3, oraz statystycznej liczby uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w tych przedszkolach 50.439,71
zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 90u, w tych przedszkolach 0,00
Kwota wydatków bieżących pomniejszona o kwoty wyszczególnione w art., 78b ust. 1 pkt 1) -7) 4.804.627,47
statystyczna liczba uczniów w tych przedszkolach, pomniejszona o statystyczną liczbę uczniów niepełnosprawnych w tych przedszkolach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,o którym mowa w art. 71b ust. 3, wydane ze względu na odpowiednie rodzaje niepełnosprawności 464
wydatki roczne na 1 dziecko 10.354,80
podstawowa kwota dotacji na ucznia (miesięcznie) 862,90
75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli 647,18
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Michał Zaradzki
email: redaktor@bip.slupca.pl tel.:063 277 27 27 fax: 063 277 26 69
, w dniu:  16‑10‑2017 11:12:31
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michał Zaradzki
email: redaktor@bip.slupca.pl tel.:063 277 27 27 fax: 063 277 26 69
, w dniu:  16‑10‑2017 11:12:31
Data ostatniej aktualizacji:
13‑11‑2017 08:23:40
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie