Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli


Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli art.12 ust 1 oraz art.89d ust 1 ustawy o systemie oświaty

22‑01‑2018 15:08:54

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli
art.12 ust 1 oraz art.89d ust 1 ustawy o systemie oświaty
( aktualizacja na 21.12.2018r.)

kwota wydatków bieżących zaplanowanych na prowadzenie przez gminę przedszkoli 4.975.154,00
zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w tych przedszkolach, stanowiące dochody budżetu gminy 169.000,00
zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za wyżywienie w tych przedszkolach, stanowiące dochody budżetu gminy 0,00
suma iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych na rok budżetowy w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na uczniów niepełnosprawnych zdanymi rodzajami niepełnosprawności w przedszkolach oraz statystycznej liczby uczniów niepełnosprawnych z danymi rodzajami niepełnosprawności w tych przedszkolach ( art. 12 ust.1 pkt 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych ) 92.990,82
zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na prowadzenie tych przedszkoli 0,00
iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolu, posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o której mowa w art. 71b ust. 3 i 3a, oraz statystycznej liczby tych dzieci w tych przedszkolach 0,00
iloczyn kwoty przewidzianej na rok budżetowy w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolu oraz statystycznej liczby uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w tych przedszkolach ( art. 12 ust.1 pkt 6 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych ) 51.965,18
zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 90u, w tych przedszkolach 0,00
Kwota wydatków bieżących pomniejszona o kwoty wyszczególnione w art. 12 ust. 1 pkt 1) -7) 4.661.198,00
statystyczna liczba uczniów w tych przedszkolach, pomniejszona o 
statystyczną liczbę uczniów niepełnosprawnych w tych przedszkolach
430
wydatki roczne na 1 dziecko 10.840,00
podstawowa kwota dotacji na ucznia (miesięcznie) 903,33
75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli 677,50

 

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli
art.12 ust 1 oraz art.89d ust 1 ustawy o systemie oświaty
( aktualizacja na 30.09.2018r. - założenia na 2019 rok)

kwota wydatków bieżących zaplanowanych na prowadzenie przez gminę przedszkoli 4.934.868,00
zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w tych przedszkolach, stanowiące dochody budżetu gminy 194.000,00
zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za wyżywienie w tych przedszkolach, stanowiące dochody budżetu gminy 0,00
suma iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych na rok budżetowy w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na uczniów niepełnosprawnych zdanymi rodzajami niepełnosprawności w przedszkolach oraz statystycznej liczby uczniów niepełnosprawnych z danymi rodzajami niepełnosprawności w tych przedszkolach ( art. 12 ust.1 pkt 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych ) 92.990,82
zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na prowadzenie tych przedszkoli 0,00
iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolu, posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o której mowa w art. 71b ust. 3 i 3a, oraz statystycznej liczby tych dzieci w tych przedszkolach 0,00
iloczyn kwoty przewidzianej na rok budżetowy w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolu oraz statystycznej liczby uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w tych przedszkolach ( art. 12 ust.1 pkt 6 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych ) 51.965,18
zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 90u, w tych przedszkolach 0,00
Kwota wydatków bieżących pomniejszona o kwoty wyszczególnione w art. 12 ust. 1 pkt 1) -7) 4.595.912,00
statystyczna liczba uczniów w tych przedszkolach, pomniejszona o 
statystyczną liczbę uczniów niepełnosprawnych w tych przedszkolach
430
wydatki roczne na 1 dziecko 10.688,17
podstawowa kwota dotacji na ucznia (miesięcznie) 890,68
75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli 668,01

 

 

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli
art.12 ust 1 oraz art.89d ust 1 ustawy o systemie oświaty
( aktualizacja na 24.05.2018r.)

kwota wydatków bieżących zaplanowanych na prowadzenie przez gminę przedszkoli 5.148.886,00
zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w tych przedszkolach, stanowiące dochody budżetu gminy 194.000,00
zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za wyżywienie w tych przedszkolach, stanowiące dochody budżetu gminy 0,00
suma iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych na rok budżetowy w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na uczniów niepełnosprawnych zdanymi rodzajami niepełnosprawności w przedszkolach oraz statystycznej liczby uczniów niepełnosprawnych z danymi rodzajami niepełnosprawności w tych przedszkolach ( art. 12 ust.1 pkt 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych ) 92.990,82
zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na prowadzenie tych przedszkoli 0,00
iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolu, posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o której mowa w art. 71b ust. 3 i 3a, oraz statystycznej liczby tych dzieci w tych przedszkolach 0,00
iloczyn kwoty przewidzianej na rok budżetowy w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolu oraz statystycznej liczby uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w tych przedszkolach ( art. 12 ust.1 pkt 6 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych ) 51.965,18
zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 90u, w tych przedszkolach 0,00
Kwota wydatków bieżących pomniejszona o kwoty wyszczególnione w art. 12 ust. 1 pkt 1) -7) 4.809.930,00
statystyczna liczba uczniów w tych przedszkolach, pomniejszona o 
statystyczną liczbę uczniów niepełnosprawnych w tych przedszkolach
415
wydatki roczne na 1 dziecko 11.590,19
podstawowa kwota dotacji na ucznia (miesięcznie) 965,85
75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli 724,39

 

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli
art.12 ust 1 oraz art.89d ust 1 ustawy o systemie oświaty
( aktualizacja na 12.04.2018 r.)

kwota wydatków bieżących zaplanowanych na prowadzenie przez gminę przedszkoli 5.116.886,00
zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w tych przedszkolach, stanowiące dochody budżetu gminy 194.000,00
zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za wyżywienie w tych przedszkolach, stanowiące dochody budżetu gminy 0,00
suma iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych na rok budżetowy w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na uczniów niepełnosprawnych zdanymi rodzajami niepełnosprawności w przedszkolach oraz statystycznej liczby uczniów niepełnosprawnych z danymi rodzajami niepełnosprawności w tych przedszkolach ( art. 12 ust.1 pkt 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych ) 92.990,82
zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na prowadzenie tych przedszkoli 0,00
iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolu, posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o której mowa w art. 71b ust. 3 i 3a, oraz statystycznej liczby tych dzieci w tych przedszkolach 0,00
iloczyn kwoty przewidzianej na rok budżetowy w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolu oraz statystycznej liczby uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w tych przedszkolach ( art. 12 ust.1 pkt 6 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych ) 51.965,18
zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 90u, w tych przedszkolach 0,00
Kwota wydatków bieżących pomniejszona o kwoty wyszczególnione w art. 12 ust. 1 pkt 1) -7) 4.777.930,00
statystyczna liczba uczniów w tych przedszkolach, pomniejszona o 
statystyczną liczbę uczniów niepełnosprawnych w tych przedszkolach
415
wydatki roczne na 1 dziecko 11.513,09
podstawowa kwota dotacji na ucznia (miesięcznie) 959,43
75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli 719,58

 

 

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli
art.12 ust 1 oraz art.89d ust 1 ustawy o systemie oświaty
( aktualizacja na 01.01.2018r.)

kwota wydatków bieżących zaplanowanych na prowadzenie przez gminę przedszkoli 4.885.868,00
zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w tych przedszkolach, stanowiące dochody budżetu gminy 194.000,00
zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za wyżywienie w tych przedszkolach, stanowiące dochody budżetu gminy 0,00
suma iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych na rok budżetowy w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na uczniów niepełnosprawnych zdanymi rodzajami niepełnosprawności w przedszkolach oraz statystycznej liczby uczniów niepełnosprawnych z danymi rodzajami niepełnosprawności w tych przedszkolach ( art. 12 ust.1 pkt 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych ) 51.884,29
zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na prowadzenie tych przedszkoli 0,00
iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolu, posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o której mowa w art. 71b ust. 3 i 3a, oraz statystycznej liczby tych dzieci w tych przedszkolach 0,00
iloczyn kwoty przewidzianej na rok budżetowy w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolu oraz statystycznej liczby uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w tych przedszkolach ( art. 12 ust.1 pkt 6 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych ) 50.439,71
zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 90u, w tych przedszkolach 0,00
Kwota wydatków bieżących pomniejszona o kwoty wyszczególnione w art. 12 ust. 1 pkt 1) -7) 4.589.544
statystyczna liczba uczniów w tych przedszkolach, pomniejszona o 
statystyczną liczbę uczniów niepełnosprawnych w tych przedszkolach
415
wydatki roczne na 1 dziecko 11.059,14
podstawowa kwota dotacji na ucznia (miesięcznie) 921,60
75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli 691,20
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Michał Zaradzki
email: redaktor@bip.slupca.pl tel.:063 277 27 27 fax: 063 277 26 69
, w dniu:  22‑01‑2018 15:05:37
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michał Zaradzki
email: redaktor@bip.slupca.pl tel.:063 277 27 27 fax: 063 277 26 69
, w dniu:  22‑01‑2018 15:05:37
Data ostatniej aktualizacji:
22‑01‑2018 15:16:58
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie