Plany Postępowań Zamówień Publicznych


Plan -2018

05‑02‑2018 15:10:26

Gmina Miejska Słupca
ul. Pułaskiego 21,62-400 Słupca
RIM.271.3.2018

PLAN POSTĘPOWAŃ
o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018

Gmina Miejska Słupca, zgodnie z art.13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2017r. poz.1579 ze zm.) publikuje plan zamówień publicznych na rok 2018
 

L.p. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia (dostawa/usługa/robota budowlana) Proponowany tryb postępowania  Orientacyjna wartość zamówienia w PLN netto Orientacyjna wartość zamówienia netto w euro Przewidywany termin wszczęcia postępowania (w ujęciu kwartalnym)
1 Rozwój terenów zieleni w Słupcy Roboty budowlane przetarg nieograniczony 1 200 000,00 278 312,50 I
2 Przebudowa budynku publicznego Przedszkola nr 2 „MIŚ”w Słupcy Roboty budowlane przetarg nieograniczony 200 000,00 46 385,42 I
3 Budowa krytej pływalni w Słupcy wraz z zagospodarowaniem terenu Roboty budowlane przetarg nieograniczony 12700000,00 2 945 473,94  
4 Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie Miasta Słupca Roboty budowlane przetarg nieograniczony 200 000,00 46 385,41 II
5 Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego Gminie Miejskiej Słupca Usługa przetarg nieograniczony  7 583 750,00 1 758 877,00 III/IV
6 Usługa oświetlenia ulic i dróg oraz innych otwartych terenów publicznych Usługa zamówienie z wolnej ręki 250 000,00 57 981,77 IV
7 Zimowe utrzymanie dróg miejskich i powiatowych na terenie miasta Słupcy Usługa przetarg nieograniczony 180 000,00 41 746,87 IV

 


17.01.2018r    
Burmistrz Miasta
Michał Pyrzyk

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Plan - 2017

17‑01‑2017 13:47:08


Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017

Gmina Miejska Słupca, zgodnie z art.13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2015r. poz.2164 ze zm.) publikuje plan zamówień publicznych na rok 2017
 

L.p. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia (dostawa/usługa/robota budowlana) Proponowany tryb postępowania  Orientacyjna wartość zamówienia w PLN netto Orientacyjna wartość zamówienia netto w euro Przewidywany termin wszczęcia postępowania (w ujęciu kwartalnym)
1 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Słupcy usługa przetarg nieograniczony 4000 000,00 958 107,00 I / II
2 Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie Miasta Słupca roboty budowlane przetarg nieograniczony 250 000,00 59 882,00 II
3 Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego Gminie Miejskiej Słupca usługa przetarg nieograniczony 250 000,00 59 882,00 III / IV
4 Dostawa energii elektrycznej do Urzędu Miasta i jego jednostek organizacyjnych dostawa przetarg nieograniczony 270 000,00 64 672,00 IV
5 Usługa oświetlenia ulic i dróg oraz innych otwartych terenów publicznych dostawa zamówienie z wolnej ręki 250 000,00 59 882,00 IV
6 Zimowe utrzymanie dróg miejskich i powiatowych na terenie miasta Słupcy usługa przetarg nieograniczony 180 000,00 43 115,00 IV

 


17.01.2017r    
Burmistrz Miasta
Michał Pyrzyk

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Michał Zaradzki
email: redaktor@bip.slupca.pl tel.:063 277 27 27 fax: 063 277 26 69
, w dniu:  17‑01‑2017 13:18:51
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michał Zaradzki
email: redaktor@bip.slupca.pl tel.:063 277 27 27 fax: 063 277 26 69
, w dniu:  17‑01‑2017 13:18:51
Data ostatniej aktualizacji:
05‑02‑2018 15:12:13
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie