Informacja Publiczna


INFORMACJA O SPOSOBIE, ZAKRESIE I TRYBIE UDOSTĘPNIANIA DANYCH ZGROMADZONYCH W REJESTRACH PUBLICZNYCH PROWADZONYCH W URZĘDZIE MIASTA W SŁUPCY

Działając na podstawie § 3 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 roku w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. 2005 Nr 205, poz. 1692), Burmistrz Miasta Słupcy informuje, że dane zgromadzone w rejestrach publicznych prowadzonych w Urzędzie Miasta w Słupcy udostępnia się podmiotom publicznym oraz podmiotom niepublicznym realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów bądź na skutek powierzania lub zlecania ich realizacji przez podmiot publiczny - wyłącznie do realizacji tychże zadań publicznych.
Dane udostępnia Burmistrz na wniosek spełniający wymagania określone w § 2 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. Nr 205, poz. 1692). Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Klienta. Druk wniosku zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Słupcy. Dane udostępnia się na warunkach, w sposób, w zakresie i w terminie określonym w przepisach, na których podstawie rejestr jest prowadzony, a jeśli przepisy te nie określają terminu - dane udostępnia się nie później niż w ciągu 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie. Dane udostępnia się w formie papierowej lub elektronicznej. Dane w formie elektronicznej udostępnia się w formatach: doc, rtf, xls., PDF.
Podmiot, któremu zostaną udostępnione dane, jest zobowiązany do ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym
z celem, dla którego zostały uzyskane a także odpowiada za bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych. W związku z tym podmiot ten jest zobowiązany posiadać zabezpieczenia techniczne i organizacyjne gwarantujące ochronę udostępnionych danych w ww. aspektach.

Plik doc Wniosek
20‑03‑2013 13:56:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
32KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Michał Zaradzki
email: redaktor@bip.slupca.pl tel.:063 277 27 27 fax: 063 277 26 69
, w dniu:  20‑03‑2013 13:52:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michał Zaradzki
email: redaktor@bip.slupca.pl tel.:063 277 27 27 fax: 063 277 26 69
, w dniu:  20‑03‑2013 13:52:00
Data ostatniej aktualizacji:
20‑03‑2013 13:55:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie