Sprzedaż i najem nieruchomości


Wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do zbycia   wraz ze zbyciem ułamkowej części gruntu

13‑12‑2018 09:35:43

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Słupcy 
Nr 109/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie 
przeznaczenia lokalu mieszkalnego do zbycia 
oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości

Wykaz
lokalu mieszkalnego przeznaczonego do zbycia 
 wraz ze zbyciem ułamkowej części gruntu 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 2204) podaję do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 14 grudnia 2018r. do 4 stycznia 2019r. wykaz obejmujący lokal mieszkalny Nr 18 na ul. Ratajczaka 7, przeznaczony do sprzedaży na własność w drodze bezprzetargowej dotychczasowym najemcom wraz ze zbyciem ułamkowej części gruntu.

Lp. 1.
Numer lokalu: 18
Położenie (ulica): Ratajczaka 7
Numer geodezyjny działki: 982
Numer księgi wieczystej: KN1S/00026125/8
Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego w m2: 47,40
Powierzchnia przynależna w m2: 4,30
Powierzchnia łączna: 51,70
Udział w nieruchomości wspólnej: 517/17850
Wartość lokalu w zł: 93 400,-
Wartość ułamkowej części gruntu w zł: 11 100,-
Wartość rynkowa nakładów dokonanych przez Najemcę: 8 200,-


W przypadku jednorazowej zapłaty całej ceny lokalu przysługuje bonifikata w wysokości 80%. W przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego na raty, nabywca zobowiązany jest jednorazowo zapłacić – po odliczeniu bonifikaty w wysokości 50% - 20% ceny lokalu przed zawarciem umowy notarialnej, natomiast pozostała część ceny nabycia może być rozłożona na raty, płatne w terminach ustalonych przez strony w umowie, nie dłużej niż na 10 lat.
Przy rozłożeniu ceny sprzedaży na raty na okres do 5 lat oprocentowanie wynosi 0,15 % stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP, a przy okresie powyżej 5 lat oprocentowanie wynosi 0,3 stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP.


Słupca, 12 grudnia 2018r.
 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do zbycia   wraz ze zbyciem ułamkowej części gruntu 

06‑12‑2018 20:55:36

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Słupcy 
Nr   107/2018 z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie 
przeznaczenia lokalu mieszkalnego do zbycia 
oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości

Wykaz
lokalu mieszkalnego przeznaczonego do zbycia 
 wraz ze zbyciem ułamkowej części gruntu 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 2204 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 6 grudnia do 27 grudnia 2018r. wykaz obejmujący lokal mieszkalny Nr 20 na ul. Orzeszkowej 3, przeznaczony do sprzedaży na własność w drodze bezprzetargowej dotychczasowym najemcom wraz ze zbyciem ułamkowej części gruntu.


Lp. 1.
Numer lokalu: 20
Położenie (ulica): Orzeszkowej 3
Numer geodezyjny działki: 2622/4
Numer księgi wieczystej: KN1S/00025360/0
Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego w m2: 60,20
Powierzchnia przynależna w m2: 3,29
Powierzchnia łączna (rubryka 3+4): 63,49
Udział w nieruchomości wspólnej: 6349/124426
Wartość lokalu w zł: 145 200,-
Wartość ułamkowej części gruntu w zł: 5 800,-
Wartość rynkowa nakładów dokonanych przez Najemcę: 21 900,-

W przypadku jednorazowej zapłaty całej ceny lokalu przysługuje bonifikata w wysokości 80%. W przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego na raty, nabywca zobowiązany jest jednorazowo zapłacić – po odliczeniu bonifikaty w wysokości 50% - 20% ceny lokalu przed zawarciem umowy notarialnej, natomiast pozostała część ceny nabycia może być rozłożona na raty, płatne w terminach ustalonych przez strony w umowie, nie dłużej niż na 10 lat.
Przy rozłożeniu ceny sprzedaży na raty na okres do 5 lat oprocentowanie wynosi 0,15 % stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP, a przy okresie powyżej 5 lat oprocentowanie wynosi 0,3 stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP.


Słupca, 6 grudnia 2018r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do zbycia na własność na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu

06‑12‑2018 20:49:13

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Słupcy 
Nr  106/2018 z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie 
przeznaczenia lokalu mieszkalnego do zbycia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości

 

Wykaz
lokalu mieszkalnego przeznaczonego do zbycia na własność na rzecz najemcy
wraz ze sprzedażą prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 2204.) podaję do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 6 grudnia do 27 grudnia 2018r. wykaz obejmujący lokal mieszkalny Nr 9 przeznaczony do sprzedaży na własność wraz ze sprzedażą prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu, znajdujący się w budynku wielolokalowym przy ul. Traugutta 78 w Słupcy  na działce stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Słupca w drodze bezprzetargowej dotychczasowemu najemcy.

Lp. 1.
Numer lokalu: 9
Położenie (ulica): Traugutta 78
Numer geodezyjny działki: 2313/5
Numer księgi wieczystej: KN1S/00040684/8
Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego w m2: 38,43
Powierzchnia przynależna w m2: --
Powierzchnia łączna (rubryka 3+4): 38,43
Udział w nieruchomości wspólnej: 3843/37419
Wartość lokalu w zł: 70 700,-
Wartość ułamkowej części gruntu w zł: 13 600,-
Wartość lokalu wraz z prawem użytkowania wieczystego ułamkową częścią gruntu w zł: 84 300,-

W przypadku jednorazowej zapłaty całej ceny lokalu przysługuje bonifikata w wysokości 80%. W przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego na raty, nabywca zobowiązany jest jednorazowo zapłacić – po odliczeniu bonifikaty w wysokości 50% - 20% ceny lokalu przed zawarciem umowy notarialnej, natomiast pozostała część ceny nabycia może być rozłożona na raty, płatne w terminach ustalonych przez strony w umowie, nie dłużej niż na 10 lat.
Przy rozłożeniu ceny sprzedaży na raty na okres do 5 lat oprocentowanie wynosi 0,15 % stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP, a przy okresie powyżej 5 lat oprocentowanie wynosi 0,3 stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP.


Słupca, 4 grudnia 2018r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonego do zbycia   wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu 

03‑12‑2018 15:13:41

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Słupcy 
Nr   104/2018 z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie 
przeznaczenia lokali mieszkalnych do zbycia 
oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości

Wykaz
lokali mieszkalnych przeznaczonego do zbycia 
 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 2204 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 3 grudnia do 24 grudnia 2018r. wykaz obejmujący lokal mieszkalny Nr 7 oraz lokal mieszkalny Nr 10 na ul. Traugutta 16 przeznaczone do sprzedaży na własność wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w drodze bezprzetargowej dotychczasowym najemcom.

Lp. 1.
Numer lokalu: 7
Położenie (ulica): Traugutta 16
Numer geodezyjny działki: 2635/5
Numer księgi wieczystej: KN1S/00026872/9
Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego w m2: 57,84
Powierzchnia przynależna w m2: 3,24
Powierzchnia łączna (rubryka 3+4): 61,08
Udział w nieruchomości wspólnej: 6108/161720
Wartość lokalu w zł: 130 000,-
Wartość ułamkowej części gruntu w zł: 6 700,- 
Wysokość pierwszej opłaty rocznej z tyt. użytkowania wieczystego: 1 005,-
Wysokość opłaty rocznej z tyt. użytkowania wieczystego: 67,-


Lp. 2.
Numer lokalu: 10
Położenie (ulica): Traugutta 16
Numer geodezyjny działki: 2635/5
Numer księgi wieczystej: KN1S/00026872/9
Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego w m2: 57,84
Powierzchnia przynależna w m2: 3,13
Powierzchnia łączna (rubryka 3+4): 60,97
Udział w nieruchomości wspólnej: 6097/161720
Wartość lokalu w zł: 125 000,-
Wartość ułamkowej części gruntu w zł: 6 700,-
Wysokość pierwszej opłaty rocznej z tyt. użytkowania wieczystego: 1 005,-
Wysokość opłaty rocznej z tyt. użytkowania wieczystego: 67,-


W przypadku jednorazowej zapłaty całej ceny lokalu przysługuje bonifikata w wysokości 80%. W przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego na raty, nabywca zobowiązany jest jednorazowo zapłacić – po odliczeniu bonifikaty w wysokości 50% - 20% ceny lokalu przed zawarciem umowy notarialnej, natomiast pozostała część ceny nabycia może być rozłożona na raty, płatne w terminach ustalonych przez strony w umowie, nie dłużej niż na 10 lat.
Przy rozłożeniu ceny sprzedaży na raty na okres do 5 lat oprocentowanie wynosi 0,15 % stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP, a przy okresie powyżej 5 lat oprocentowanie wynosi 0,3 stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP.


Słupca, 3 grudnia 2018r.
 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do zbycia   wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu 

03‑12‑2018 15:03:36


Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Słupcy 
Nr   103/2018 z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie 
przeznaczenia lokali mieszkalnych do zbycia 
oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości

Wykaz
lokalu mieszkalnego przeznaczonego do zbycia 
 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 2204 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 3 grudnia do 24 grudnia 2018r. wykaz obejmujący lokal mieszkalny Nr 16 na ul. Kilińskiego 18 przeznaczony do sprzedaży na własność wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w drodze bezprzetargowej dotychczasowym najemcom.

Lp. 1.
Numer lokalu: 16
Położenie (ulica): Kilińskiego 18
Numer geodezyjny działki: 2290
Numer księgi wieczystej: KN1S/00019709/4
Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego w m2: 59,50
Powierzchnia przynależna w m2: 3,70
Powierzchnia łączna (rubryka 3+4): 63,20
Udział w nieruchomości wspólnej: 632/21647
Wartość lokalu w zł: 125 200,-
Wartość ułamkowej części gruntu w zł: 5 400,-
Wysokość pierwszej opłaty rocznej z tyt. użytkowania wieczystego: 810,-
Wysokość opłaty rocznej z tyt. użytkowania wieczystego: 54,-


W przypadku jednorazowej zapłaty całej ceny lokalu przysługuje bonifikata w wysokości 80%. W przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego na raty, nabywca zobowiązany jest jednorazowo zapłacić – po odliczeniu bonifikaty w wysokości 50% - 20% ceny lokalu przed zawarciem umowy notarialnej, natomiast pozostała część ceny nabycia może być rozłożona na raty, płatne w terminach ustalonych przez strony w umowie, nie dłużej niż na 10 lat.
Przy rozłożeniu ceny sprzedaży na raty na okres do 5 lat oprocentowanie wynosi 0,15 % stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP, a przy okresie powyżej 5 lat oprocentowanie wynosi 0,3 stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP.
    

Słupca, 3 grudnia 2018r.
                                    

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia   wraz ze zbyciem ułamkowej części gruntu 

03‑12‑2018 14:57:05

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Słupcy 
Nr   103/2018 z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie 
przeznaczenia lokali mieszkalnych do zbycia 
oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości

Wykaz
lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia 
 wraz ze zbyciem ułamkowej części gruntu 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 2204 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 3 grudnia do 24 grudnia 2018r. wykaz obejmujący lokal mieszkalny Nr 22 na ul. Orzeszkowej 3A, lokal mieszkalny Nr 18 na ul. Ratajczaka 5 i lokal mieszkalny Nr 9 na ul. Traugutta 78  przeznaczone do sprzedaży na własność w drodze bezprzetargowej dotychczasowym najemcom wraz ze zbyciem ułamkowej części gruntu.

Lp. 1.
Numer lokalu: 22
Położenie (ulica): Orzeszkowej 3A
Numer geodezyjny działki: 904/11 i 2622/3
Numer księgi wieczystej: KN1S/00021225/4
Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego w m2: 47,40
Powierzchnia przynależna w m2: 3,16
Powierzchnia łączna (rubryka 3+4): 50,56
Udział w nieruchomości wspólnej: 5056/175044
Wartość lokalu w zł: 96 600,-
Wartość ułamkowej części gruntu w zł: 7 400,-


Lp. 2.
Numer lokalu: 18
Położenie (ulica): Ratajczaka 5
Numer geodezyjny działki: 969, 983, 2354
Numer księgi wieczystej: KN1S/00020785/0
Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego w m2: 60,60
Powierzchnia przynależna w m2: 7,20
Powierzchnia łączna (rubryka 3+4): 67,80
Udział w nieruchomości wspólnej: 678/11572
Wartość lokalu w zł: 126 100,-
Wartość ułamkowej części gruntu w zł: 17 200,-


Lp. 3.
Numer lokalu: 9
Położenie (ulica): Traugutta 78
Numer geodezyjny działki: 2313/5
Numer księgi wieczystej: KN1S/00040684/8
Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego w m2: 38,43
Powierzchnia przynależna w m2: ---
Powierzchnia łączna (rubryka 3+4): 38,43
Udział w nieruchomości wspólnej: 3843/37419
Wartość lokalu w zł: 70 700,-
Wartość ułamkowej części gruntu w zł: 13 600,-


W przypadku jednorazowej zapłaty całej ceny lokalu przysługuje bonifikata w wysokości 80%. W przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego na raty, nabywca zobowiązany jest jednorazowo zapłacić – po odliczeniu bonifikaty w wysokości 50% - 20% ceny lokalu przed zawarciem umowy notarialnej, natomiast pozostała część ceny nabycia może być rozłożona na raty, płatne w terminach ustalonych przez strony w umowie, nie dłużej niż na 10 lat.
Przy rozłożeniu ceny sprzedaży na raty na okres do 5 lat oprocentowanie wynosi 0,15 % stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP, a przy okresie powyżej 5 lat oprocentowanie wynosi 0,3 stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP.


Słupca, 3 grudnia 2018r.
 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia   wraz ze zbyciem ułamkowej części gruntu 

16‑11‑2018 11:43:55

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Słupcy 
Nr 101/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie 
przeznaczenia lokali mieszkalnych do zbycia 
oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości

Wykaz
lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia 
 wraz ze zbyciem ułamkowej części gruntu 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 121 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 16 listopada do 7 grudnia 2018r. wykaz obejmujący lokal mieszkalny Nr 1 i lokal mieszkalny Nr 18 przeznaczone do sprzedaży na własność w drodze bezprzetargowej dotychczasowym najemcom wraz ze zbyciem ułamkowej części gruntu.

Lp. 1.
Numer lokalu: 1
Położenie (ulica): Ratajczaka 7
Numer geodezyjny działki: 982
Numer księgi wieczystej: KN1S/00026125/8
Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego w m2: 81,00
Powierzchnia przynależna w m2:  6,10
Powierzchnia łączna (rubryka 3+4): 87,10
Udział w nieruchomości wspólnej: 871/17850
Wartość lokalu w zł: 155 900,-
Wartość ułamkowej części gruntu w zł: 18 700,-


Lp. 2.
Numer lokalu: 18
Położenie (ulica): Ratajczaka 7
Numer geodezyjny działki: 982
Numer księgi wieczystej: KN1S/00026125/8
Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego w m2: 47,40
Powierzchnia przynależna w m2: 4,30
Powierzchnia łączna (rubryka 3+4): 51,70
Udział w nieruchomości wspólnej: 517/17850
Wartość lokalu w zł: 93 400,-
Wartość ułamkowej części gruntu w zł: 11 100,-


W przypadku jednorazowej zapłaty całej ceny lokalu przysługuje bonifikata w wysokości 80%. W przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego na raty, nabywca zobowiązany jest jednorazowo zapłacić – po odliczeniu bonifikaty w wysokości 50% - 20% ceny lokalu przed zawarciem umowy notarialnej, natomiast pozostała część ceny nabycia może być rozłożona na raty, płatne w terminach ustalonych przez strony w umowie, nie dłużej niż na 10 lat.
Przy rozłożeniu ceny sprzedaży na raty na okres do 5 lat oprocentowanie wynosi 0,15 % stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP, a przy okresie powyżej 5 lat oprocentowanie wynosi 0,3 stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP.

Słupca, 14 listopada 2018r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA

16‑11‑2018 11:33:26

Załącznik do zarządzenia Nr 100/2018 
Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 
14 listopada 2018r.w sprawie przeznaczenia 
nieruchomości do wydzierżawienia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA


Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018r, poz. 121 ze zm.) 
Burmistrz Miasta Słupcy podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 16 listopada do 7 grudnia 2018r. wykaz obejmujący część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Słupca, dla której urządzona jest księga wieczysta KN1S/00020620/6 przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.


Lp. 1.
Oznaczenie nieruchomości: 1216/2
Obszar w [m2]: 450
Położenie nieruchomości: ul. Poznańska
Przeznaczenie nieruchomości: ogródek przydomowy
Stawka czynszu za dzierżawę w zł netto: 54 zł
Czas trwania umowy: 5 lat


Do ustalonego w umowie czynszu dzierżawnego doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką.

Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji z dniem 1 stycznia danego roku w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim za rok poprzedni. Pierwsza waloryzacja nastąpi z dniem 1 stycznia 2019r.


Słupca,  14 listopada 2018r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej

09‑11‑2018 09:35:38

Załącznik do zarządzenia Nr 96/2018
Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 8 listopada 2018r
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia
oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości


WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej

    Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r.  poz. 121 z późn. zm.) BURMISTRZ MIASTA SŁUPCY podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 9 do 30 listopada 2018r. wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Słupca przeznaczonych do zbycia na własność dotychczasowym użytkownikom wieczystym w drodze bezprzetargowej.


Lp.1.
Oznaczenie nieruchomości: 1677 
Numer KW: KN1S/00000889/0
Obszar w [m2]: 307
Położenie nieruchomości: ul. Sukiennicza 
Przeznaczenie nieruchomości: MW/MN/U – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej i usługowej
Wartość prawa własności: 35 400 zł
Wartość prawa uż. wiecz: 20 040 zł
Cena zbycia: 15 360 zł


    
Lp. 2.
Oznaczenie nieruchomości: 904/54
Numer KW: KN1S/00025368/6
Obszar w [m2]: 565
Położenie nieruchomości: al. Tysiąclecia
Przeznaczenie nieruchomości: U3 – teren zabudowy usługowej, w tym usług publicznych
Wartość prawa własności: 68 960 zł
Wartość prawa uż. wiecz: 40 480 zł
Cena zbycia: 28 480 zł

Na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.) nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) – wynosi 6 tygodni od dnia, w którym przedmiotowy wykaz podany został do publicznej wiadomości.

Burmistrz Miasta Słupcy
/-/ Michał Pyrzyk


Słupca,  8 listopada 2018r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonego do zbycia   wraz ze zbyciem ułamkowej części gruntu  - Zagórowska 26a

26‑10‑2018 08:56:59

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Słupcy 
Nr 90/2018 z dnia 25 października 2018 roku w sprawie 
przeznaczenia lokali mieszkalnych do zbycia 
oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości

Wykaz
lokali mieszkalnych przeznaczonego do zbycia 
 wraz ze zbyciem ułamkowej części gruntu 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 121 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 26 października do 16 listopada 2018r. wykaz obejmujący lokal mieszkalny Nr 2 i lokal mieszkalny Nr 4 przeznaczone do sprzedaży na własność w drodze bezprzetargowej dotychczasowym najemcom wraz ze zbyciem ułamkowej części gruntu.

Lp.1.

Numer lokalu: 2
Położenie (ulica): Zagórowska 26a
Numer geodezyjny działki: 2058/4
Numer księgi wieczystej: KN1S/00027810/4
Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego w m2: 38,73
Powierzchnia przynależna w m2: 26,26
Powierzchnia łączna (rubryka 3+4): 64,99
Udział w nieruchomości wspólnej: 6499/22619
Wartość lokalu w zł: 60 600,-
Wartość ułamkowej części gruntu w zł: 20.500,-
Wartość rynkowa nakładów dokonanych przez Najemcę: 10 400,-


Lp. 2.

Numer lokalu: 4
Położenie (ulica): Zagórowska 26a
Numer geodezyjny działki: 2058/4
Numer księgi wieczystej: KN1S/00027810/4
Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego w m2: 38,57
Powierzchnia przynależna w m2: 13,03
Powierzchnia łączna (rubryka 3+4): 51,60
Udział w nieruchomości wspólnej: 5160/22619
Wartość lokalu w zł: 64 500,-
Wartość ułamkowej części gruntu w zł: 16.300,-
Wartość rynkowa nakładów dokonanych przez Najemcę: 10 200,-

W przypadku jednorazowej zapłaty całej ceny lokalu przysługuje bonifikata w wysokości 80%. W przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego na raty, nabywca zobowiązany jest jednorazowo zapłacić – po odliczeniu bonifikaty w wysokości 50% - 20% ceny lokalu przed zawarciem umowy notarialnej, natomiast pozostała część ceny nabycia może być rozłożona na raty, płatne w terminach ustalonych przez strony w umowie, nie dłużej niż na 10 lat.
Przy rozłożeniu ceny sprzedaży na raty na okres do 5 lat oprocentowanie wynosi 0,15 % stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP, a przy okresie powyżej 5 lat oprocentowanie wynosi 0,3 stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) – wynosi 6 tygodni od dnia, w którym przedmiotowy wykaz został wywieszony tj. do dnia 25.12.2018r.

Słupca, 25 październik  2018r.
                                            

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 171 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 18
Informacja wytworzona przez:
Michał Zaradzki
email: redaktor@bip.slupca.pl tel.:063 277 27 27 fax: 063 277 26 69
, w dniu:  14‑05‑2007 11:52:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michał Zaradzki
email: redaktor@bip.slupca.pl tel.:063 277 27 27 fax: 063 277 26 69
, w dniu:  14‑05‑2007 11:52:00
Data ostatniej aktualizacji:
13‑12‑2018 09:37:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie