Budżet


Budżet gminy miejskiej Słupca jest planem finansowym uchwalanym w drodze uchwały przez Radę Miasta Słupcy na okres jednego roku kalendarzowego, o charakterze dyrektywnym i jednostkowym, na podstawie którego gmina miejska Słupca prowadzi w sposób jawny i samodzielny swoją gospodarkę finansową, obejmujący:

  • dochody i wydatki organów Miasta Słupcy;
  • dochody i wydatki komunalnych jednostek budżetowych i zadań własnych miasta;
  • wpłaty jednostek organizacyjnych i dotacje dla jednostek organizacyjnych rozliczających się z budżetem miasta;
  • dochody z podatków, opłat i innych należności miasta określonych ustawami;
  • dochody z majątku miasta;
  • subwencje z budżetu państwa;
  • wyodrębnione wydatki na finansowanie zleconych zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe i dochody związane z realizacją tych zadań;
  • źródła pokrycia niedoboru.
Informacja wytworzona przez:
Michał Zaradzki
email: redaktor@bip.slupca.pl tel.:063 277 27 27 fax: 063 277 26 69
, w dniu:  06‑03‑2007 22:29:58
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michał Zaradzki
email: redaktor@bip.slupca.pl tel.:063 277 27 27 fax: 063 277 26 69
, w dniu:  06‑03‑2007 22:29:58
Data ostatniej aktualizacji:
06‑03‑2007 22:29:58
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie